Σε μια εποχή που το έλλειμμα δικαιοσύνης εν μέρει προκαλεί ή τρέφει την κοινωνική αποσύνθεση, η ατομική στάση της καθεμιάς και του καθένα από εμάς δεν μπορεί παρά να είναι πιο ενεργητική από ποτέ. Τελικά, είναι απόφασή μας το πώς θα διαθέσουμε τον εαυτό μας, πως θα ζήσουμε τη ζωή μας. Ο μόνος νόμος που είναι αδιαπραγμάτευτος είναι αυτός που επιτάσσει να μη βλάπτουμε τους άλλους, να αναγνωρίζουμε και να σεβόμαστε την ατομική κυριαρχία καθενός, κατά συνέπεια να μη δεχόμαστε την παραβίαση της προσωπικής μας κυριαρχίας. Είναι ίσως ο μόνος τρόπος, με τον οποίο συστήματα αμοιβαίας συνεργασίας και αλληλεγγύης μπορούν με επιτυχία να αναπτυχθούν. Αυτός ο νόμος εγγυάται την ειρηνική συνύπαρξη της ευρύτερης κοινωνίας. Κυρίως, δεν είναι ένας νόμος καταναγκαστικός, όπως οι περισσότεροι. Είναι απλά η φυσική κατάσταση των πραγμάτων.

Γινόμαστε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον κόσμο.

Occupy Athens

 

Advertisements